Τμήματα ελληνικών στην Ελλάδα και στην Βρέμη

καλώς ήλθατε
το Ινστιτούτο
Ρόδος 2015
Κρήτη 2015
Βρέμη
τιμές και ημερομηνίες
εγγραφή
αλφάβητο
λεξικό
ρήματα
κατατακτήριο τεστ
πολιτιστικές ημέρες
βιβλία
καθηγητές
φωτογραφίες
επισκέπτες
συνδέσεις
e-mail
Impressum

 

 

 
  Το ελληνογερμανικό κέντρο πολιτισμού και γλώσσας "Aristoteles Institut" ιδρύθηκε στις 05.05.1997, την ημέρα της Ευρώπης.

Το πεδίο δράσης του Ινστιτούτου εκτείνεται εν τω μεταξύ πέρα από τα γερμανικά σύνορα. Οι μαθητές μας προέρχονται από πολλές χώρες. Στον κύκλο των μαθητών μας συγκαταλέγονται τόσο Γερμανοί όσο και Αυστριακοί, Ελβετοί και Ιταλοί, Βραζιλιάνοι ακόμα και Έλληνες της δεύτερης γενιάς και φυσικά Έλληνες με έναν Έλληνα γονέα μαθαίνουν σε μας την αρχαιότερη ευρωπαϊκή γλώσσα.

Ο σκοπός του Ινστιτούτου είναι, η προώθηση της εξάπλωσης της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας στον γερμανόγλωσσο χώρο και ο εφοδιασμός των ενδιαφερομένων με πληροφορίες σχετικά με τα επίκαιρα τεκταινόμενα στην Ελλάδα. Μ' αυτόν τον τρόπο επιχειρούμε να διευκολύνουμε την κατανόηση ανάμεσα στους λαούς.

Οι τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται το Ινστιτούτο είναι: η γλώσσα, ο πολιτισμός, η τέχνη και ο χορός.

Impressum - η διεύθυνσή μας:
Aristoteles Institut
Argonnenstr. 3, 28211 Bremen
Tel.: 0421-15190

This site is a member of WebRing.
To browse visit Here.

 

 

 

 

 

 

 

τμήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας © Θάνος Παντίδης, Βρέμη 2007